ضابطه شماره ۴۰۶ با عنوان برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزله ابلاغ ...

[ad_1]  به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ، رییس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: روند ساخت و ساز بسیاری از ساختمان های کشور در سال های گذشته همراه با رعایت الزامات...

ارائه رایگان مراقبت های ادغام یافته سلامت به ۴۰۶ هزار زن در کشور/کمبود...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر محمد اسماعیل مطلق با تشریح اقدامات دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت پس از اجرای طرح تحول سلامت برای ارتقای سلامت زنان میانسال و پیشگیری از مرگ زودهنگام آنان اظهار د...