سامسونگ کهکشان On 5 در مقابل On7 : تلفن های بودجه دو سیم کارت ۴G که می...

[ad_1] سامسونگ دارای قابلیت اطمینان نام تجاری و بازیکنان چینی اعتیاد به مواد مخدره . به منظور ارائه تلفن های ارزان تر با کیفیت بهتر ، هر دو بازیکن در حال ارائه چندین دستگاه به فریب خریداران مردد را ب...