آب معدنی که در فاصله ۵روز قابل شرب شد!/ابهام در چگونگی اصلاح کیفیت آب‌...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملد محمدحسین قربانی ، با بیان اینکه متاسفانه تداخل وظایف دستگاه‌ها گاه مشکلاتی را به وجود می‌آورد، افزود: در بحث کیفی بودن آب معدنی دماوند اظهارات مختلفی...