از ابتدای سال تاکنون ۵۴۶ بازرسی از موسسات طرف قرارداد با بیمه سلامت در...

[ad_1] به گزارش  خبرگزاری سلامت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ دکتر سعید فرجی با اشاره به قرار گرفتن خدمات دندانپزشکی زیر پوشش بیمه سلامت، اظهار کرد: این خدم...