کمبود ۵۶ قلم دارو واقعی نیست / عدم مجوز واردات به داروهایی که در داخل ...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت،دکتر اکبر عبدالهی اصل معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا با بیان این مطلب گفت: بسیاری از کمبودهای دارویی اعلام شده از سوی سرپرست داروخانه ۱۳ آبان از نظر ما کمبود دارو...