۶هزار خدمت بستری در بیمارستان تأمین اجتماعی قم در سال۹۳...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر داود علیمحمدی در نشست با نمایندگان شوراهای اسلامی کارخانجات استان قم، افزود: با راه اندازی دستگاه پیشرفته سی تی اسکن، دستگاه سنجش تراکم استخوان، اسکوپی های پیشرفت...