تاکنون ۶۵ نفر از حجاج مجروح و بیمار وارد کشور شده اند...

به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر امین صابری نیا رییس اورژانس کشور با اعلام این خبر گفت: تا کنون ۵۶ تن از حجاج بیمار و مصدوم وارد کشور شده اند که بیشترین آنها مربوط به تهران و شهرهایی مانند شیراز، ساری، ت...