GT توضیح می دهد : چگونه ۶S آیفون تواند به طور چشمگیری بهبود اتصال بی س...

[ad_1] آیفون ۶S یک دستگاه قابل توجه در بسیاری از است، اما یکی از راه های کمتر شناخته شده آن ممکن است قادر به کمک به شما است با یک اتصال بی سیم جامد و خدمات. ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار بهبود ساخت...

چگونه به ارسال عکس ها زنده به دستگاه های دیگر از ۶S آیفون شما...

[ad_1] شما ۶S آی فون خود را با ۳D لمسی کردم و شما شده است را با دستگاه های براق جدید خود را آزمایش می کنم باید . عکس زندگی می کنند به طور خاص بسیار سرد است. هنگامی که این قابلیت فعال باشد ، آی فون خو...