دهقان: ۴۰ هزار مدرسه در کشور توسط دانش آموزان اداره خواهند شد...

معاون سازمان دانش‌آموزی کشور گفت: براساس تدابیر اندیشیده شده در یک برنامه پنج ساله، ۴۰ هزار مدرسه در کشور توسط دانش آموزان در قالب یاور مربی اداره خواهندشد. اردشیر دهقان در حاشیه برگزاری اردوی یاور م...