صدوربیش از ۷۶ هزار جلد دفترچه درمانی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی خرا...

به گزارش خبرگزاری سلامت، مجید درویشی  با اعلام این مطلب گفت: همچنین در همین مدت تعداد ۹۸هزار و۱۲۶ جلد دفترچه درمانی نیز تمدید اعتبار شده است. وی گفت: هدف نهایی تأمین اجتماعی، ایجاد اطمینان خاطر اقتصا...

امدادرسانی به قریب ۹ هزار عزادار حسینی/ انتقال ۷۶ عزادار حسینی به مراک...

به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر ناصر چرخساز با اشاره به خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی،  افزود: ۴ هزار و ۷۰۰ تن از خدمات درمان سرپایی بهره برده و ۷۶ تن نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. رئیس سازمان امداد و...