۸ ساعت خوابیدن زیاد است!

[ad_1] اکثر افراد فکر می کنند با هشت ساعت خوابیدن به طور استاندارد استراحت کرده اند در صورتی که این میزان خواب برای افراد بزرگسال زیاد است و  حتی ۶ ساعت خواب نیز برای آنان کفایت می کند و کافیست و برا...