رضایت مردم مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت سلامت/تحقق ۸۰ درصد اهداف طر...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر سید حسن هاشمی شب گذشته با حضور در برنامه نبض دستاوردهای برنامه تحول نظام سلامت، چالش های پیش رو و مهمترین برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشریح کرد.  ...

فروش ۸۰ هزار متر از زمین‌های ممنوعه اراضی عباس آباد...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت، رحمت اله حافظی در جلسه ارائه گزارش حسابرس شورا از عملکرد مالی شرکت نوسازی عباس آباد، با اشاره به بند چهار این گزارش گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۸۴ مصوبه‌ای...