سلفی ترکی برای دربی ۸۱

داور مشهدی دربی تهران پیش از عزیمت به تهران و در هواپیما این عکس سلفی را به همراه رضا سخندان که یکی از کمک های او در این بازی خواهد بود گرفته است. link...