رضایت ۸۵ درصدی مردم از اجرای طرح تحول نظام سلامت/ ایجاد ۲۵ پلی کلینیک ...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر محمد آقاجانی جمعه شب با حضور در برنامه نبض همزمان با آغاز گام چهارم طرح تحول  نظام سلامت عنوان کرد: این طرح از ۱۵ اردیبهشت  ۱۳۹۳ در حالی آغاز شد که وضعیت حوزه سلام...