بهره برداری از بیمارستان جدید نیریز تا سال ۹۶/مشکل حوزه سلامت کمبود زی...

به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در بازدید از پروژه در حال ساخت بیمارستان نیریز با ابراز امیدواری نسبت به این که ساخت و تجهیز این بیمارستان بدون وقفه انجام شود، عنوان کرد: به لط...