بهره برداری از بیمارستان جدید نیریز تا سال ۹۶/مشکل حوزه سلامت کمبود زی...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در بازدید از پروژه در حال ساخت بیمارستان نیریز با ابراز امیدواری نسبت به این که ساخت و تجهیز این بیمارستان بدون وقفه انجام شود، عنوان کرد...