اجرای برنامه های کنترل و کاهش آسیب ایدز برای هپاتیت C / تولید داخلی دا...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر محمود نبوی گفت: هپاتیت C واکسن ندارد برای همین همان برنامه های کنترل و کاهش آسیب ایدز از جمله مصرف سوزن یکبار مصرف در معتادان تزریقی برای برنامه های کنترل هپاتیت C...