چگونه به صورت دستی بازگرداندن اطلاعات تماس و تقویم خود را از iCloud...

[ad_1] از iCloud بزرگ برای پشتیبان گیری از مخاطبین و تقویم خود را، اما آن را به عقب نیست هر تغییر. اگر شما می خواهید برای بازگرداندن اطلاعات خود را از یک ماشین زمان یا نسخه پشتیبان تهیه دیگر، که باعث...