چگونه برای مخفی کردن خرید iTunes از دیگر از اعضای خانواده...

هنگامی که اپل معرفی به اشتراک گذاری خانواده ، من تمایلی به آن را امتحان کنید بود. من نمی خواستم به رها کردن حریم خصوصی من به صرفه جویی در پول . آیا هر کس در خانواده باید برای دیدن چه من خرید ؟ خوشبخت...