ادامه طرح “زوج و فرد” تا زمان اجرای LEZ...

به گزارش خبرگزاری سلامت، جعفر تشکری هاشمی درجمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با اجرای طرح کاهش، مالکان خودروها به تدریج سعی می کنند تا خودروهایشان به سطح مناسب آلودگی برسانند و خودروهای کاربراتو...