چگونه برای به دست آوردن سخت خارجی درایو به کار با سیستم عامل Mac OS X ...

[ad_1] هنگامی که من خریداری WD گذرنامه درایو فوق العاده ، من به دید که آن شگفت زده شد آیا OS X خارج از جعبه پشتیبانی نمی کند. بله، آن را به حال برخی از نرم افزار به طور خاص برای OS X بر روی آن ساخته ...