برگزاری نخستین کارگاه جراحی MOHS برای سرطان های پوست در تهران...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر یحیی دولتی، بنیان‌گذار و رئیس افتخاری مرکز آموزش و پژوهش پوست و جذام دانشگاه، با اشاره به برگزاری این کارگاه ارزشمند در ایران؛ اظهار داشت: یکی از انواع بیماری‌های ...