چگونه برای به دست آوردن سخت خارجی درایو به کار با سیستم عامل Mac OS X ...

هنگامی که من خریداری WD گذرنامه درایو فوق العاده ، من به دید که آن شگفت زده شد آیا OS X خارج از جعبه پشتیبانی نمی کند. بله، آن را به حال برخی از نرم افزار به طور خاص برای OS X بر روی آن ساخته شده ، ا...

راهنمای کامل برای استفاده از ماشین زمان برای پشتیبان گیری در سیستم عام...

اگر شما هر چیزی بر روی مک خود را که حتی از راه دور مهم ذخیره – عکس ها، اسناد ، هر چیزی ، شما نیاز به آن را به بالا . مطمئنا، شما می توانید Dropbox به، آمازون ابر درایو و یا Backblaze اما یکی از...