ReBoard : تمام صفحه کلید های جدید با نرم افزار کلید های میانبر برای سه...

چند وظیفه ای است کت و شلوار قوی از IOS نبوده که به آندروید در مقایسه ، به ویژه تا در iOS 7. یکی حتی نمی تواند به اشتراک گذاری داده ها را از یک برنامه به دیگری . با این حال ، همه چیز با iOS 8 را تغییر...