چگونه به سفارشی وبلاگ Tumblr با نصب XKit

وبلاگ Tumblr دارای یک عادت بد از اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت که تقریبا هیچ کس برای خواسته. و آنهایی که پایه کاربر وفادار خود بپرسید به نظر می رسد برای قرار گرفته باشند. برای رفع این مشکل، یک...