چگونه برای ایجاد یک درایو USB مراقبت برای ویندوز ۱۰ نصب و راه اندازی...

[ad_1] بیایید آن روبرو هستند ، همه ما نفرت را به فرمت رایانه های ما و نصب مجدد ویندوز حتی زمانی که ما می دانیم ، این آخرین رفت و آمد مکرر به رفع مداوم است مشکلات. بعضی از آنها پس از نصب درایور و پیکر...