چگونه به حذف صوتی ( بی صدا) فیلم با استفاده از VLC و یوتیوب...

[ad_1] یک تصویر ارزش هزار کلمه است و یک ویدیو به ارزش یک هزار عکس است و اگر می بینید روند اخیر، کاربران باید اکنون شروع به اشتراک گذاری فیلم ها بیش از همیشه قبل از. با این حال ، مردم هنوز هم از ارسال...