وان X و یا وان پلاس یکی : کدوم اعتیاد به مواد مخدره قطار باید شما سوار...

[ad_1] وان به عنوان یک نام تجاری بزرگ در ایجاد اعتیاد به مواد مخدره است . این که آیا آن را بر روی آن یا نه ارائه شده است ، بسیار مهم است. حداقل آن می شود مردم صحبت کردن در مورد محصولات خود را دارند. ...

چگونه برای به دست آوردن سخت خارجی درایو به کار با سیستم عامل Mac OS X ...

[ad_1] هنگامی که من خریداری WD گذرنامه درایو فوق العاده ، من به دید که آن شگفت زده شد آیا OS X خارج از جعبه پشتیبانی نمی کند. بله، آن را به حال برخی از نرم افزار به طور خاص برای OS X بر روی آن ساخته ...